December 3, 2021

Słupki telekomunikacyjne

  • By cybernoc.com.pl
  • 18 października 2021
  • Comments Off

Słupki oznaczeniowo pomiarowe, często zwane słupkami telekomunikacyjnymi, służą do oznaczenia linii przewodów. Stawia się je na ziemi podczas budowy komunikacyjnych linii kablowych. Widząc takie urządzenie, możemy być pewni, iż pod ziemią znajdują się okablowania telekomunikacyjne o dalekim zasięgu. Tego typu specjalne słupki wykonane są w taki sposób, by przy ich pomocy można było dobrze odczytywać dane, które dotyczą linii. Słupki telekomunikacyjne rozlokowane są na terenie całej Polski. Ich przebieg ciągnie się wzdłuż większych linii komunikacyjnych. Warto dodać, że służą one do przyłączania kabli lokalizujących bądź do przewodów antykorozyjnych linii kabli wraz z metalowymi powłokami do specjalnych kabli dielektrycznych.

Sprawdź: słupki telekomunikacyjne – PTS Rabka

Jeśli mowa o wyglądzie tego typu słupków oznaczeniowo-pomiarowych, to mają one kształt pionowego walca, który w środku ma specjalny aparat pomiarowy. Tego typu urządzenia posiadają różne gniazdka w zależności od przeznaczenia. Do słupków telekomunikacyjnych mogą być dołączone także gniazdka od powłok i pancerzy kabli, a także od elektrod pomiarowych bądź elektrod biernej ochrony antykorozyjnej. Często przyłączone przewody lokalizacyjne oraz taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne postawione są powyżej kabli dielektrycznych. Jeśli mowa o budowie dobrej jakości słupków telekomunikacyjnych to warto dodać, iż słupki posiadają specjalne zabezpieczenia w postaci zamków, które chronią wbudowane wewnątrz aparaty pomiarowe przed ewentualnymi niepożądanymi ingerencjami osób trzecich.

Previous «
Next »