July 2, 2022

Przełożenie teorii Fibonacciego na życie i giełdę

  • By cybernoc.com.pl
  • 5 listopada 2021
  • Comments Off

Teoria Fibonacciego została stworzona przez włoskiego matematyka o imieniu Leonardo. Żył on na przełomie XII i XII wieku i był wybitny w swoim fachu. Zabłysnął w świecie nauki poprzez swoją teorię, która wykorzystywana jest do dziś. Określa ona znalezienie złotego środka w najbardziej rozmaitych płaszczyznach świata. Wszystko rozpoczęło się od liczb; Fibonacci ustalił, że zaczynając od liczby naturalnej 1, każda kolejna będzie sumą dwóch poprzednich. W wyniku tego ciąg utworzył się w postaci: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 itd…. Ciekawym jest fakt, że podzielenie dwóch liczb w ciągu da zawsze 1,618, które stało się popularnym dużym phi.

 

Przełożenie teorii Fibonacciego na życie i giełdę

W życiu złote proporcje zostały przełożone do tworzenia regularnych budowli architektonicznych. W świecie przyrody można zauważyć korelację w muszli ślimaka, w której każda kolejna komora posiada jest większa o wielkość tej poprzedniej. Nawet w ciele człowieka znajduje się takie powiązania będące położeniem oczu na głowie.

Kluczowe są współczynniki Fibonacciego wynoszące 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% czy 100%. To głównie one zostały wykorzystane do zarabiania pieniędzy. Lecz w jaki sposób współczynniki liczbowe teorii Fibonacciego pozwalają na zarobek?

 

Giełda! To właśnie miejsce, gdzie można inwestować własne pieniądze w akcje, a następnie sprzedawać je za wyższą cenę. Jednak określenie kiedy dane akcje wzrosną, a kiedy zaczną spadać jest niezwykle trudne. Analitycy zachodzą w głowę aby rozszyfrować systemy i strategie. Jedną z nich jest teoria Fibonacciego i korzystanie z wykresów korelujących cenę i czas dotyczące danego rodzaju akcji. Jedną z metod jest naniesienie na wykres tak zwanej siatki Fibonacciego. To ona pomaga w wyznaczeniu kluczowych linii trendu skrajnych punktów – wzrostu i spadku cen. Dzięki temu inwestor powinien teoretycznie dokładnie wiedzieć w którym momencie zacząć kupować akcje, a w którym sprzedać je z największym zyskiem – aby jak najwięcej zarobić i nie stracić nic.

Jednak w praktyce nie jest to taką bajką. Bowiem teoria Fibonacciego po prostu nie zawsze się sprawdza. Odgrywa tutaj rolę wiele różnych czynników, których czasem nie da się przewidzieć – to dlatego inwestowanie na giełdzie jest tak bardzo nieprzewidywalne.

 

 

Podsumowanie

Teoria Fibonacciego jest genialna i wiele osób używa jej nawet o tym nie wiedząc w różnych sferach swojego życia. Przełożenie jej na wykresy giełdowe było próbą zrewolucjonizowania rynku znajdując złoty środek zarobku. Jednak później okazało się, że stanowi ono tylko dodatkowe narzędzie, a nie pewnik.

Previous «
Next »