October 18, 2021

Jak oznaczyć plac budowy?

  • By cybernoc.com.pl
  • 22 kwietnia 2020
  • Comments Off

Wszelkiego rodzaju prace budowlane powinny zostać w odpowiedni sposób zorganizowane. Bez prawidłowej organizacji miejsca pracy niemożliwe będzie skuteczne prowadzenie zaplanowanych działań. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może również nieść ze sobą ryzyko zagrożenia życia oraz zdrowia pracowników budowy, a także osób postronnych.

Jak zorganizować plac budowy?

Kluczowe znaczenie ma ogrodzenie obszaru budowy w taki sposób, aby osoby postronne nie miały wstępu na jego teren. Oczywiście nie zawsze istnieje możliwość pełnego zamknięcia danego obszaru. W takim wypadku należy wykorzystać dobrze widoczną taśmę ostrzegawczą, aby ogrodzić teren wykorzystywanych w danym momencie prac. Na terenie każdej takiej przestrzeni powinno znaleźć się również odpowiednie zaplecze, gdzie znajdują się plany, narzędzia, a także artykuły pierwszej pomocy i inne ważne wyposażenie placu budowy. Każdy teren budowy powinien również zostać wyposażony w stosowną tablicę, na której umieszczone zostaną wszystkie kluczowe informacje takie jak kontakt do inwestora, a także dane osobowe nadzorcy budowy.

Jak oznaczyć prace budowlane?

Do tego celu szczególnie często wykorzystywane są specjalne taśmy ostrzegawcze. Możliwe jest zakupienie taśm, które sygnalizują działania danego rodzaju, np. taśma wodociągowa, wskazuje na prowadzenie prac wodociągowych. Oczywiście często stosuje się także pachołki ostrzegawcze, które skutecznie przyciągają uwagę i przekazują niebudzący wątpliwości komunikat ostrzegawczy.

Previous «
Next »