May 17, 2022

Folia kablowa

  • By cybernoc.com.pl
  • 7 stycznia 2020
  • Comments Off

Folia kablowa służy do znakowania tras rurociągów i podziemnych kabli energetycznych. Folia kablowa produkowana jest w różnych kolorach. Dzięki oznakowaniu trasy przebiegu kabli elektrycznych folią kablową, łatwo można się zorientować w umiejscowieniu gałęzi sieci elektrycznej. Każdy kolor mówi nam o rodzaju kabli czy rur, na które napotkamy robiąc odkrywkę. Kolor żółty informuje nas o rurociągu gazowym, niebieski — wodnym, czerwony — elektrycznym. Istnieją jeszcze inne taśmy ostrzegawcze, na których widnieje stosowny napis. Najbardziej interesuje nas folia kablowa cena. Ceny folii kablowej mieszczą się w widełkach między 12, a 20 zł za rolkę o wymiarach 200 mm na 100 m. Grubość folii kablowej wynosi 0,08 mm.

Zobacz: folia kablowa cena – PTS Rabka

 Folia kablowa to fantastyczne ułatwienie podczas prac ziemnych. Często przecież zdarza się, że w czasie wykonywania przekopu następuje uszkodzenie rurociągu, czy zerwanie kabli. Skutki mogą być różne, nawet tragiczne. Jeżeli uszkodzi się trasę przebiegu kabli elektrycznych może dojść do porażenia prądem pracowników oraz do zniszczenia sprzętu.

 Wiadomo, że przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z planem terenu, na którym przeprowadzamy przekop. Ale wiadomo przecież z doświadczenia, że nie zawsze jest on dostępny. Nawet jeśli mamy plan w ręce, to i tak nie jesteśmy pewni w stu procentach, że uwzględnione są na nim wszystkie przeprowadzone dotąd  inwestycje. Także przekop zawsze należy wykonywać ostrożnie. Należy dokładnie obserwować grunt, w którym pracujemy i jeśli napotkamy na folię kablową określonego koloru — wiemy jak dalej postępować. Niestety zdarza się i tak, że w gruncie nie ma jakichkolwiek oznaczeń. Wtedy sprawa jest poważna. I albo pracę przeprowadzamy ze szczególną ostrożnością, albo nie wykonujemy jej w ogóle.

Previous «
Next »